Szteroid hormonok

Szteroid hormonhatások a központi idegrendszerben: az új, béta típusú ösztrogén receptor szerepe élettani és kóros folyamatok szabályozásában Liposits Zsolt Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Neurobiológiai Osztály, Budapest Összefoglalás Szteroid hormonok termelésében az agyvelő, ivarmirigyek, mellékvesekéreg és a méhlepény vesz részt.

Mit tudunk az anabolikus szteroidokról?

A szteroidok a célsejtek membránján, a másodlagos hírvivő rendszereken és a sejtmagon keresztül fejtik ki hatásukat. A molekulákat specifikus receptorok észlelik, melyek a szteroid, pajzsmirigyhormon, retinsav, D3-vitamin magreceptorok közös családjába tartoznak. A szteroid receptorok különféle szerkezeti egységei szelektív, funkcionálisan összetett hatásokért felelősek. A ligand által aktivált receptor - serkentő és gátló hatású koregulátor molekulák közreműködésével - szabályozza a génátírás folyamatát.

Az ösztrogén hormonok a szexuális differenciálódásért, a női ivarsejtek képződéséért, a reproduktív működés biztosításáért, valamint az idegszövet, csontszövet és az érrendszer fiziológiás szabályozásáért felelősek. A klasszikus ösztrogén receptor ismert génje mellett, Kuiper és munkatársai egy új típusú ösztrogén receptort kódoló mRNS-t klónoztak dülmirigy cDNS könyvtárból.

szteroid hormonok

Szteroidok: micsoda hatások!

Az új, béta típusú ösztrogén receptor ERb kiterjedt expressziót mutat több szervrendszerben, így a központi idegrendszerben, a keringés- és vázrendszerekben, valamint a reproduktív szisztéma szerveiben. A receptor expresszió változását kóros szövet burjánzással járó folyamatokban emlő tumor, prosztata tumor, meningeoma is megfigyelték.

Munkacsoportunk vizsgálatai a béta-típusú ösztrogén receptor közvetítésével végbemenő ösztrogén visszacsatolási és szabályozási mechanizmusok felderítésére irányulnak. Immuncitokémiai vizsgálataink a receptor szteroid hormonok, sejtmagon belüli lokalizációjára utalnak.

A receptor expresszió mértéke változó az egyes agyterületek, idegmagvak és a hormonális viszonyok függvényében.

Hogyan kell szedni?

Elektronmikroszkópos vizsgálataink - a hypothalamus területén - a receptort a sejtmag kromatin állományához kötötten tárták fel.

A hippokampális formáció és az agykéreg területén a dendritfa citoplazmájában is lokalizáltunk receptor immunreaktivitást. Észleletünk a receptor genomiális és nem-genomiális típusú szabályozásban egyaránt betöltött szerepére szteroid hormonok. Tanulmányozva az ERb-t szintetizáló idegsejtek kémiai jellegét, a paraventrikuláris és supraoptikus idegmagvakban oxytocint és vasopresszint termelőmíg az agykéregben kalciumkötő fehérjéket szintetizáló, gátló interneuronokban igazoltuk a receptor előfordulását.

Eredményeink elsőként igazolták, hogy az ösztrogén - genomiális szabályozó mechanizmus révén - közvetlenül is részt vehet az LHRH neuronok életfolyamatainak szabályozásában. Az ERb szelektív farmakonok remélt jövőbeli alkalmazása a gyógyászatban a csontritkulás, keringési elégtelenség és az érintett kognitív funkciók javítása terén hozzájárulhat az idős kor életminőségének javításához.

Bevezetés Az élőlények működését a szervezetüket felépítő szervek és szervrendszerek együttműködése határozza meg. Az élettani funkciók biztosításának alapfeltétele a szteroid hormonok, szövetek és szervek között végbemenő folytonos kooperáció és kölcsönös szabályozás.

szteroid hormonok

A funkcionális egységek közti állandó információcsere fejlett kommunikációs mechanizmusokon alapul. Függetlenül a szervezeten belüli elhelyezkedésétől, méretétől és betöltött szerepkörétől, az adott elemi struktúra szteroid hormonok kényszerül önmagát, közeli és távoli környezetének alkotóit, miközben homológ és heterológ struktúrákból érkező szabályozó jeleket fogad és integrál önmaga is. A kommunikáció során a sejtek egyrészt hírvivő jeleket generálnak és bocsátanak ki magukból, másrészt felkészültek szignálok fogadására, dekódolására és hasznosítására.

A szignalizáció tartós mennyiségi avagy minőségi változása a szervezet belső egyensúlyának időleges vagy permanens felbomlását vonja maga után. A külvilágból és a szervezetből eredő belső pénisz szuszpenzió feldolgozásában fontos szteroid hormonok játszik az idegrendszer. A jelbevitelt követően beinduló információ feldolgozás kimenő, parancs-jelek képződéséhez vezet. Utóbbiak két fő csatornát használnak a célstruktúrák szabályozására: a neuromotoros és a neuroendokrin rendszert 1.

A kommunikációs lánc elemei közti információ átadást bonyolult neurokémiai kódolási folyamatok eredményeként megszülető hírvivő anyagok klasszikus neurotransszmitterek, neuropeptidek, gáz halmazállapotú anyagok, ionok biztosítják.

Ez a közzétett változatellenőrizve : Pontosság Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez A szteroidok IUPAC által ajánlott nomenklaturája A szteroidok perhidro-ciklopentano-fenantrénvázat vagy más néven gonánvázat tartalmazó, a lipidek családjába tartozó szerves molekulák.

Az agyi vezérlés másik fő tengelye a neuroendokrin szabályozás, mely során a köztiagyban termelődő neurohormonok releasing és inhibiting hormonok az agyalapi mirigy szabályozása révén befolyásolják az endokrin szervek pajzsmirigy, mellékvesekéreg, petefészek, here hormon termelését, vagy közvetlenül a célszerveken hatnak. A szervek által termelt hormonok pajzsmirigy- mellékvesekéreg- és ivarmirigy hormonok a véráram útján terjedve bejutnak szöveteinkbe, szerveinkbe és befolyásolják szteroid hormonok működését, beleértve az agyvelőt is.

Neuromotoros 1,2 és neuroendokrin 3,4 szabályozás sémája. Vizsgáljuk meg az ideg- és endokrin rendszerek kölcsönhatását a belső elválasztású mirigyek által termelt szteroid hormonok esetében.

Szteroid hormonok és receptoraik A szteroid vázas hormonok fő forrása a mellékvesekéreg, a petefészek, a here és - terhesség folyamán - a méhlepény. Az idegrendszerben termelődő hasonló kémiai szerkezetű szteroid hormonok a neuroszteroidok.

A véráramba kiválasztott szteroid hormonok a célsejtekhez jutva átivódnak a sejthártyán. Gyors másodperc-perc latencia idejűnem-genomiális hatást az idegsejtek plazmamembránján fejtenek szteroid hormonok. Szteroid hormonok a hippocampus idegsejtjeinek excitatorikus aminosav transzmitter anyagokra adott posztszinaptikus válaszát potenciálja az ösztradiol. Bár egyre több megfigyelés valószínűsíti a szteroid hormonok kötött szteroid receptor létét, a felvetés igazolása további vizsgálatokat igényel.

A szteroid molekulák klasszikus hatása specifikus szteroid receptorokon szteroid hormonok érvényesül, melyek a szteroid, pajzsmirigyhormon, retinsav, D3-vitamin és árva magreceptorok közös családjába tartoznak.

Mindhárom fő egység részt vesz a transzaktivációban, míg a nukleáris transzkripciót a DNS- és ligand-kötő alegységek szabályozzák. A dimerizációért és a heat shock protein Hsp kötésért a C-terminális rész a felelős. A ligand által aktivált receptorról disszociálnak a chaperone molekulák HSP, 90 kDa, immunophilin Hsp 56majd a homo- vagy heterodimert képző receptor-ligand komplex a sejtmagban palindrom DNS szekvenciához, az un.

A szteroid receptor funkcionális alegységeinek sémája. A genomiális hatás eléréséhez vagy a transzkripciós rendszer faktoraival történő közvetlen, avagy koregulátor anyagokkal represszor, aktivátor végbemenő egyáltalán gyenge merevedés interakciók szükségesek. Szemben a membrán hatásokkala genomiális hatás eléréséhez és beteljesedéséhez hosszabb időre gyógyszer gyenge erekcióhoz szükség perc.

Protein-protein és protein-DNS interakciók révén a szteroid receptorok további hatásokat képesek kifejteni a sejtek életfolyamatainak szabályozásában. A receptorok sejten belüli lokalizációja változó képet mutat. Glukokortikoid és mineralokortikoid receptorok a ligand kötődését követően vándorolnak a citoplazmából a sejtmagba, szemben az ösztrogén, progeszteron és androgén receptorokkal, melyek többsége a sejtmagban fordul elő, függetlenül a receptor ligand szteroid hormonok telítettségétől.

A szteroid receptor ligand általi aktiválásának sémás ábrázolása Ösztrogén hormonok és receptoraik Természetes ösztrogének és ösztrogén hatású anyagok A ösztrogén hormonok ösztradiol, ösztron és ösztriol számos élettani folyamatot szabályoznak, így a korai szexuális differenciálódást, a másodlagos nemi jelleg kialakulását, a női ivarsejtek érését és a reprodukciós rendszer ciklikus működését.

Az idegrendszeren hatva befolyásolják a szexuális magatartást és meghatározóak az idegszövet plaszticitásban.

A kortikoszteroidok

Továbbá, szabályozzák a váz és keringés rendszerek, valamint az anyagcsere szabályozás élettani folyamatait. Korábban női nemi hormonnak tartották, míg ki nem derült, hogy férfiakban is keletkezik tesztoszteronból 17ß-ösztradiol aromatizáció révén. Újkeletű észlelet, miszerint az agy is képes prekurzorokból neuroszteroidokat, köztük ösztrogént is előállítani. Az ösztrogén hormonok mellett, számos egyéb nem-szteroidvázas anyag rendelkezik ösztrogén-szerű hatással.

szteroid hormonok

A legtöbb xeno-ösztrogén policiklusos vegyület, mely az ösztrogén váz A gyűrűjére emlékeztető fenolos gyűrűt hordoz. Hatásuk szövet specifikus, így egyes szövetekben agonista, míg szteroid hormonok antagonista receptor ligandként viselkednek. Ösztrogén receptorok Az ösztrogén receptor felfedezése előtt mintegy három évtizeddel Flerkó és Szentágothai - petefészek szövetet implantálva a hypothalamus területére - bizonyították, hogy az idegsejtek képesek érzékelni az implantátumból felszabaduló ösztrogén hormonokat.

A hormon recepció megváltoztatva az érintett hypothalamikus neuronok működését lecsökkentette az agyalapi mirigy gonadotróf hormon szekrécióját.

szteroid hormonok

Stumpfvalamint Pfaff úttörő munkásságának köszönhető az ösztrogént kötő idegmagvak és agyterületek feltérképezése, melyet triciált ösztradiol beadását követő autoradiográfiás vizsgálattal értek el ban. Az as évek közepétől, az ösztrogén receptor immuncitokémiai kimutatása az agyban lehetővé tette a célstruktúrák pontos azonosítását, az ösztrogén receptort hordozó idegsejtek finomszerkezeti vizsgálatát 4. Az ösztrogén receptor cDNS molekuláris klónozása és jellemzése a receptor mRNS eloszlását és feltérképezését célul tűző in situ hibridizációs vizsgálatok elvégzését tette lehetővé.

A multidiszciplináris vizsgálatok szteroid hormonok, hogy a receptor kiterjedt előfordulást mutat az agyban, jelentős reprezentációval a limbikus rendszerben, az endokrin szabályozó központokban és szteroid hormonok zsigeri érző információkat feldolgozó szteroid hormonok. A géntechnológiai eljárások fejlődése lehetővé tette az ösztrogén receptor hiányos ERKO egerek előállítását. A fenotípus fő jellemzői közé sorolandók a meddőség, degenerált petefészek, fokozott tumor gyakoriság a gyakori merevedés mellékhatásai petefészekben, emlő atrófia, magas szérum ösztradiol szint, gonadotróf hormon alegység transzkriptumok emelkedett szintje, csökkent szexuális magatartás, fokozódó agresszivitás, csontnövekedés lassulása, valamint alacsony vaszkuláris nitrogén monoxid szint.

Az ERKO egereken folytatott ösztrogén kötés vizsgálatok meglepő módon azt mutatták, hogy a transzgén egerek agyának mediális preoptikus területén a radioizotóppal jelölt ösztradiol továbbra is felvételre került.

A jelenség egyik magyarázatául egy még ismeretlen ösztrogén receptor jelenléte szolgált. Ez a feltevés bizonyítást nyert miután Kuiper és munkatársai ban egy új típusú ösztrogén receptor cDNS sikeres klónozásáról számoltak be. Az újonnan felfedezett altípus az ösztrogén receptor béta ERß nevet kapta, míg a klasszikus receptort ösztrogén receptor alfa ERa néven különítjük el.

Ismeretesek további nukleáris árva receptorok estrogen receptor-related receptorsmelyek az ösztrogén receptor DNS kötő szakaszával magas fokú homológiát mutatnak, ugyanakkor ligandjuk nem ismert. Feltehetően az ösztrogén-független transzkripciós szabályozásban töltenek be szerepet. Ösztrogén receptor a immunreaktivitás patkány agy mediális preoptikus területén MPOA.

Immunjelölt idegsejtmagok fénymikroszkópos képe. Immunpozitív sejtmag Nu elektronmikroszkópos felvétele. Kalló Imre anyagából. A béta típusú ösztrogén receptor ERb A receptor fő jellemzői Az új ösztrogén receptort végén Gustafsson munkacsoportja klónozta patkány prosztata cDNS könyvtárából.

szteroid hormonok

Felfedezését követően több speciesben klónozták a receptort és számos splice variánsát is leírták. Az a és b típusú ösztrogén receptorok különböző kromoszómák géntermékei. Így nem meglepő, hogy az ismert ösztrogén ligandok relatív kötés-affinitása mindkét receptor esetében hasonló képet mutat.

A növényi eredetű, ösztrogén hatással rendelkező anyagok ugyanakkor a béta-típusú receptorhoz vonzódnak jobban. A receptor-DNS interakció folyamatában, a receptor aktivációját homodimer vagy a receptorral képzett heterodimer képződése jellemzi.

Szteroidok

A genomiális szabályozás mechanizmusában újonnan megismert, elemet képvisel a receptornak transzkripciós koregulátorokkal aktivátorok, represszorok történő együttműködése.

Ösztrogén receptorok aktiválása ösztrogén ligand nélkül is bekövetkezhet extracelluláris szignálok peptid szteroid hormonok, neurotranszmitterek, növekedési faktorok, cytokineksejt foszforilációs regulátorok PKA, PKCvalamint a sejt ciklust szabályozó anyagok hatására.

A receptor foszforilációjáról nyert adatok elsősorban ERa-ra vonatkoznak és abban a mitogén-aktivált protein MAP kináz kiemelt szerepére utalnak.

Szemben az ERa knock-out egérrel, az ERb deficiens egerek neuroendokrin és reproduktív folyamatai kevésbé érintettek. A nőstények fertilisek, a gonadális tractus érzékeny ösztrogénre, ugyanakkor a petefészekben a tüszőérés frekvenciája csökkent. Az emlő fejlődése és differenciálódása zavartalan. Kettős knock-out állatok abERKO sterilitást mutatnak, az ováriumban a tüszők transzdifferenciációja mutatható ki a hímekre jellemző fenotipikus jegyek kialakulása mellett Sertoli-szerű sejtek, Müller-féle gátló hormon expressziója.

ERb előfordulása a szervezetben Az alfa típusú receptorhoz hasonlóan, az ERb kiterjedt expressziót mutat a szervezetben. A két receptor előfordulásának biokémiai és anatómiai módszerekkel történő összehasonlítása számos közlemény tárgyát képezi.

A szintézisből kitűnik, hogy különbség a szervrendszereket felépítő szervek és azok különböző sejt és szövetalkotói esetében adódik.

szteroid hormonok

Elsősorban a receptorok mennyiségi arányait és a különbségek funkcionális következményeit célszerű összevetni. A szervek vonatkozásában az ERb túlnyomó expressziója jellemzi a prosztatát, petefészket, tüdőt és húgyhólyagot. Továbbá, hímekben előfordul még a herében, mellékherében, ondómirigyben és az alsó húgyutakban.

Az anabolikus szteroidok és mellékhatásaik

Nőstényekben a petefészek mellett az anyaméh és az emlő is termel ERb-t, ámbár az utóbbi két szerv esetében az ERa produkció jóval kifejezettebb. Mindkét nem esetében a központi idegrendszer, a csontrendszer és az érrendszer ERb termelése jelentős. Szöveti szinten érdemes elemezni a petefészket, melynek theca interna sejtjei ERa-t, míg a tüszőket felépítő granulosa hámsejtek ERb-t termelnek.

A herében szteroid hormonok fejlődő ivarsejtek és az érésüket segítő Sertoli-féle sejtek expresszálnak ERb-t. Az ösztrogén receptorok eltérő szerv és szövet specifikus eloszlása lehetővé teszi olyan gyógyszerek kifejlesztését és célzott alkalmazását, melyek elsősorban a célszerv receptorain keresztül hatnak, így ERb vonatkozásában reménykeltő az agy, csontrendszer és érrendszer szelektív befolyásolása ERb analógokkal, anélkül, hogy azok káros és nem kívánatos hatást fejtenének ki az a receptorban gazdag anyaméh és emlő szöveteiben.

Merchenthaler és munkacsoportja elsőként térképezte fel az ERb mRNS és fehérje eloszlását rágcsáló agyban.

szteroid hormonok

A szaglógumó, az agykéreg, a hippocampus és a kisagy területén az ERb típus az uralkodó.

Lehet, hogy érdekel